Sprøytestøping er en produksjonsteknologi/metode for produksjon av produkter i termoplast. Det finnes mange bruksområder, f.eks. egner det seg godt for produksjon av artikler med komplisert geometri, og ved større produksjonsserier.

I en sprøytestøpemaskin blir plastgranulat smeltet og bearbeidet av et stempel i en sylinder. Stempelet presser en tilmålt mengde materiale inn i en avkjølt form. Etter at den innsprøytede plasten har kjølnet og blitt hard, åpnes formen og delen tas ut.

Sprøytestøpte produkter spenner fra bildeler, mobiltelefoner, emballasje og møbler, til lamper, elektriske installasjoner, medisinsk utstyr og sportsartikler etc.

Et vidt spekter av materialer brukes til sprøytestøping. Alt fra rimelige volumplaster som polyetylen, polypropylen, og polystyren, via mer høyverdige materialer som polyamid og polykarbonat, til dyrere spesialmaterialer som f.eks. PEEK.

Historien om sprøytestøping

Prosessen med sprøytestøping av plast ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, og den første støpemaskinen ble patentert i 1872 av Hayate og broren Isaiah. Selv om denne maskinen kan virke veldig enkel etter dagens standard, banet den vei for en utrolig vekst i plastindustrien. Grunnleggende gjenstander som kammer og knapper kunne nå støpes av plast og masseproduseres med utrolig effektivitet.

På 1940-tallet skapte andre verdenskrig en massiv etterspørsel etter billige, masseproduserte produkter. Og i 1946 bygde James Watson Hendry, en amerikansk oppfinner, en mer moderne sprøytestøpemaskin, som tillot mer presis kontroll av injeksjonshastigheten og kvaliteten på produktene som ble produsert. Denne maskinen kunne også blande materialer før injeksjon. Dermed kunne farget eller resirkulert plast blandes grundig og injiseres i rene stoffer.

Bilde over: pinterest.com

I 1951 utviklet USA den første skrueinjeksjonsmaskinen, og denne enheten er fortsatt i bruk i dag.

På 1970-tallet utviklet Hendry, som omtalt ovenfor, den første gassassisterte sprøytestøpeprosessen. Den tillot at komplekse, hule produkter raskt ble avkjølt. Dette forbedret fleksibiliteten drastisk – både med tanke på design og styrke, i tillegg til at produksjonstid, kostnad, vekt og avfall ble redusert.

Fremgangen til sprøytestøpingsteknologien, kombinert med bruken av datamaskiner, betyr at prosessen nå brukes til å produsere deler i nesten alle bransjer – inkludert høyteknologi, bilindustri, flyindustri, våpenindustri, forbrukerelektronikk og husholdningsapparater.

I løpet av 150 år har sprøytestøpingsprosessen utviklet seg, særlig med tanke på store endringer i maskiner og datateknologi. Dette har bedret prosessene, noe som igjen har bidratt til økt effektivitet og reduksjon av produksjonskostnadene.

Sprøytestøping med Plexx og SP Group-selskapene

Vi har i våre selskaper lang og bred erfaring med sprøytestøping, og har over 500 maskiner i vår maskinpark – med lokkekraft på 25 til 1800 tonn. Vi kan levere detaljer fra 1 til ca. 2000 gram. Våre fabrikker er fordelt over 3 kontinenter og 12 land, med hovedtyngden i Europa. Materialtyper som brukes hos oss er f.eks. POM, PE, PP, ABS, PS, PC, PMMA, samt andre mer komplekse spesialmaterialer som PEEK og fiberforsterkede materialer.

Vi kommer gjerne med tips og råd rundt hvilke materialer det er mest hensiktsmessig å bruke til deres respektive prosjekter. Vi er konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringstid, og vi bistår gjerne også i prosessen med å lage verktøy. Vi samarbeider med dyktige verktøysprodusenter i Asia og Europa.

Vi gleder oss til nye spennende prosjekter!

Historien om plast

De første plastmaterialene ble fremstilt for ca. 150 år siden – dermed regnes ikke plast som et særlig gammelt produkt. På 1860-tallet i USA oppfant Hyatt-brødrene Celluloid, men ulempen med dette stoffet var at det var lettantennelig. Det ble brukt til blant annet knapper og bordtennisballer.

En Belgier ved navn Leo Baekeland oppfant i 1909 det første tvers igjennom syntetiske materialet. Han kalte dette materialet Bakelit og det ble brukt til kontakter og isolering i apparater. På 1930-tallet begynte man å fremstille PVC industrielt, på bakgrunn av Victor Regnaults oppfinnelse fra 1838.

 

Bilde: Wikipedia.com

 

I 1933 ble Polyetylen (PE) oppfunnet og det ble for alvor brukt under 2. verdenskrig. Etter 2. verdenskrig har utviklingen gått utrolig raskt med plastmaterialer til alle typer formål (Offshore, båter, flyindustri, husholdningsapparater etc.)

 

Bilde: snl.no

 

Plast inngår i dag i så å si alt mulig og sånn kommer det til å fortsette, selv om fokuset i dag har blitt miljøvennlige og re-genererbare plastmaterialer, som teknisk plast. Teknisk plast har begrenset påvirkning på miljøet, ettersom det ikke inneholder løsemidler eller bidrar til farlige utslipp, i tillegg til at det er re-genererbart.

 

Generelt om teknisk plast

Teknisk plast, eller Engineering Plastics, er fellesbetegnelsen på termoplastiske materialer som har spesielt gode egenskaper i tekniske installasjoner. Plast har ofte høy holdbarhet, og det ruster heller ikke. Teknisk plast benyttes i dag i biler, el-biler, busers, tog- og flyindustrien, olje- og offshoreindustrien, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien, elektronikkbransjen etc. og kan i mange sammenhenger erstatte metall. Og akkurat som metall, kan også teknisk plast maskineres, og egenskapene er mange.

Teknisk plast kan fremstilles og utformes så det får helt spesifikke egenskaper. Noen former for teknisk plast er gode til å isolere, andre er metallsporbare, mens andre er ekstra harde, myke eller elastiske. Siden plastmaterialer generelt har lav vektfylde, kan teknisk plast benyttes på steder hvor det ville blitt for tungt å bruke metall, glass eller stein. Plast kan også støpes i alle mulige former, også sammen med andre materialer. Dermed er bruksmulighetene for teknisk plast nærmest uendelige. Det er bare veldig viktig å huske at typen plast som blir brukt i stor grad bestemmer detaljens bruksområder.

 

Plexx og teknisk plast

Plexx har jobbet med tekniske plaster i over 30 år. Med denne lange erfaringen gir vi gjerne råd rundt hvilket plastmateriale som passer best til ditt bruksområde. Det er utrolig viktig med riktig type plast på riktig plass! Vi kan tilby ferdigmaskinerte spesialdetaljer etter kundens spesifikasjoner. SP Group har egne fabrikker i Sverige, Finland, Danmark, Polen, Slovakia, Latvia, Kina, USA og Thailand – i tillegg til salgskontorer i Norge, Sverige, Nederland, Canada og USA.

 

Materialer som kan maskineres, kan også sprøytestøpes. Derfor kan vi kombinere maskinering og sprøytestøping og tilby den teknologien som passer best for de ulike prosjektene. Vi har stor kapasitet og kunnskap innen begge teknologiene, og kan derfor påta oss store og kompliserte prosjekter – i tillegg til mindre prosjekter. Vi har også tilgang på avansert 3D-printing gjennom en av våre søsterbedrifter i Danmark.

 

Vi hjelper deg gjerne med rådgivning gjennom våre ingeniører i Plexx Opido, eller via våre søsterbedrifter rundt i verden. Alle våre datter- og søsterbedrifter er ISO-sertifiserte.