Polystyren (PS) er en termoplastisk polymer som er kjent for sin stivhet, klarhet, og enkelhet å forme. Det er et allsidig materiale som brukes i en rekke produkter og bruksområder på grunn av sine egenskaper. Polystyren kommer i form av harde, stive plastprodukter og brukes i alt fra engangsbestikk, kopper og tallerkener til elektronikkemballasje, leketøy, og medisinske enheter.

Polystyren er lett å produsere og har en glatt overflate som gjør det ideelt for trykking og dekorasjon. Det er også en rimelig plasttype, som gjør den populær i masseproduserte varer. Imidlertid, det er viktig å merke seg at polystyren har begrensede varmebestandige egenskaper og kan være sprøtt under påvirkning av ytre stress.

På grunn av sin allsidighet og kostnadseffektivitet, forblir polystyren et vanlig valg i ulike bransjer og forbruksvarer. Det er viktig å resirkulere og håndtere polystyrenavfall på en bærekraftig måte for å redusere miljøpåvirkningen og fremme ressursgjenvinning.

Betegnelse:     PS
Kjemisk navn: Polystyren
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
PS er en klar termoplast med spesielt gode termoformingsegenskaper.
Den har i utgangspunktet dårlig slagstyrke, men leveres i innfargede kvaliteter som har god slagstyrke.
PS likner mye på ABS, og kalles ofte ”fattigmanns-ABS”.

Bearbeiding   
PS finnes i halvfabrikata som plater.
Bearbeidingsegenskapene er gode, og materialet lar seg sveise, lime og termoforme.

Bruksområder 
Vakuumformede deler, innerlinere i kjøleskap og frysere, fritidstoaletter, reklameskilt,
kopper, næringsmiddelemballasje og dusjvegger.

Spesielt   
Lav pris. Miljøvennlig, enkelt å regenerere.
Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,05
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 36
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 16
E-modul DIN 53457 N/mm2 2800
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 40
Brukstemperatur, varig °C .-20/+60
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,08
Brennbarhet UL 94 HB

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.