Polyethylenterepthalat (PET) er en termoplastisk polymer som er mye brukt i produksjon av flasker, tekstiler, filmer og andre emballasje- og fiberrelaterte produkter. PET er kjent for sin gjennomsiktighet, styrke, og god motstand mot fuktighet og kjemikalier.

Med sin allsidighet, holdbarhet og miljøvennlige egenskaper for resirkulering, forblir PET et populært valg i en rekke bruksområder i dagens industri.

Betegnelse:      PET
Kjemisk navn: Polyethylenterepthalat
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
PET leveres i to hovedvarianter:
Klar amorf PET (PETG) som egner seg godt til termoforming.
Delkrystallinsk PET (PETP) som egner seg godt til maskinerte detaljer.

Bearbeiding   
PET finnes i halvfabrikata som plater, bolt og emnesrør.
Materialet er fint å termoforme (PETG), og egner seg også godt til maskinering (PETP).
Liming mulig.

Bruksområder 
Skilt og display.
Maskinavskjerming.
Maskinerte detaljer: Glidelager, tannhjul, presisjonsdetaljer.

Spesielt   
Dimensjonsstabilt.
Noe kjervfølsomt (begrenset kjervslagstyrke).
Stivt og hardt – tåler store belastninger.
Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,27-1,37
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 41-80
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 Uten brudd
E-modul DIN 53457 N/mm2 1700-3000
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 60-200
Brukstemperatur, varig °C .-20/+120
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,05 – 0,07
Brennbarhet UL 94 V0

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.