Polyvinylchlorid, ofte forkortet til PVC, er en av de mest brukte plasttypene i verden. Dette syntetiske polymermaterialet er kjent for sin holdbarhet, fleksibilitet og motstandsdyktighet mot kjemikalier og fuktighet. PVC brukes i en rekke produkter, fra rør og kabler til gulvbelegg og klær. Materialet kan være både stivt og mykt, avhengig av produksjonsprosessen og tilsetningsstoffene som brukes. På grunn av sin allsidighet og lave produksjonskostnader, er PVC et populært valg i både industriell og kommersiell bruk.

Betegnelse:     PVC
Kjemisk navn: Polyvinylchlorid
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
PVC er en termoplast med meget stor utbredelse. Leveres som klar eller farget. Materialet har god kjemisk bestandighet, men noe begrenset temperaturbestandighet. Slagsfaste plater og myke plater på rull kan leveres.

Bearbeiding   
PVC finnes i halvfabrikata som plater, bolt, profiler, rør og rørdeler.
Bearbeidingsegenskapene er gode, og materialet lar seg lime, sveise og termoforme.

Bruksområder 
Vakuumformede deksler.
Reklameskilt.
Tanker, kar og røropplegg i kjemisk industri.
Fleksible portgardiner.
Maskinerte maskinelementer.

Spesielt   
Stort spekter av halvfabrikata.
Selvslukkende, men utvikler klorgass ved brann.
RAL 7011 vanligste farge.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,4
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 30-70
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 Uten brudd
E-modul DIN 53457 N/mm2 2500-3200
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 3-30
Brukstemperatur, varig °C .-15/+60
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,07
Brennbarhet UL 94 V0

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.