PC står for polycarbonat.

Polykarbonat selges oftest som «uknuselig plast» under navnet «Hammerglass», «Makrolon» eller «Lexan» og brukes til butikkvinduer og dørvinduer som skal være støt-, spark- og slagsikre. Den brukes også blant annet til visirer, maskindeksler, flyvinduer, CD-er, kofferter, drivhus og andre produkter som må være holdbare og transparente.

Polycarbonat er lett å forveksle med akrylglass, men man kan skille dem gjennom å bøye materialet. Akrylglasset vil da brytes av mens polycarbonatet føyer seg.

Betegnelse:      PC
Kjemisk navn:    Polycarbonat
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
PC er en termoplast med meget god slagstyrke og temperaturbestandighet.
Leveres som klar eller farget.

Bearbeiding   
PC finnes i halvfabrikata som plater, bolt og rør.
Bearbeidingsegenskapene er gode, og materialet lar seg lime og termoforme.

Bruksområder 
Sikkerhetsruter.
Deksler til maskiner og apparater.
Vakuumformede detaljer i fly- og toginteriør

Spesielt   
Ekstrem slagstyrke.
Vanlige handelsnavn: Lexan, Makroform, Tuffac, Makroclear, Impax.
Tåler høy temperatur.
Kan leveres med ”ripefast” overflate.
Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,2
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 60-65
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 Uten brudd
E-modul DIN 53457 N/mm2 2300-2500
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 6
Brukstemperatur, varig °C .-40/+120
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,07
Brennbarhet UL 94 V0

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.