PMMA

PMMA står for polymethylmetakrylat, som er en transparent termoplastisk polymer. Den er også kjent under merkenavnet «Plexiglass» eller «Acryl». PMMA har en rekke bruksområder, inkludert i produksjon av optiske linser, akvarier, vinduspaneler, skilt, belysningsarmaturer og til og med i medisinske implantater. Den er kjent for sin styrke, holdbarhet og gjennomsiktighet, og brukes ofte som et alternativ til glass på grunn av sin lette vekt og motstandsdyktighet mot brudd.

PMMA - Akrylplater

Betegnelse:      PMMA
Kjemisk navn:      Polymetylmetakrylat (akryl)
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
PMMA er i klar utførelse klarere enn glass.
Materialet er spesielt værbestandig, og kan benyttes utendørs i årevis uten å endre mekaniske egenskaper eller farge.

Bearbeiding   
PMMA finnes i halvfabrikata som plater, bolt og rør. Materialet produseres både i støpte og ekstruderte kvaliteter.
Bearbeidingsegenskapene er gode, og materialet lar seg lime og termoforme.

Bruksområder 
Vinduer, display, reklame- og lysskilt. Kunstverk.
Solsengsplater
Vakuumformede bade- og dusjkar.

Spesielt   
Mange farger.
UV-åpne kvaliteter til solarier.

Vanlige handelsnavn:
Repsol, Plexiglas, Perspex og Altuglas.
Meget slagfaste kvaliteter kan leveres.

Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,2
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 67-76
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 12-26
E-modul DIN 53457 N/mm2 2800-3300
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 04.jun
Brukstemperatur, varig °C .-20/+85
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,08
Brennbarhet UL 94 HB

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.