Polyoxymethylen, også kjent som acetal eller polyacetaler, er en termoplastisk polymer som er kjent for sin styrke, stivhet og god glidegenskaper. Den har lav friksjon, høy slitestyrke og motstand mot kjemikalier og fuktighet, noe som gjør den egnet for bruk i mekaniske komponenter og deler som krever presisjon og pålitelighet.

Polyoxymethylen brukes ofte i produksjon av tannhjul, ventiler, dyser, fjærer, låser og diverse andre komponenter i industrier som bilindustri, elektronikk, medisinsk utstyr og maskinteknikk. Den har også god formbarhet og dimensionalstabilitet, noe som gjør den egnet for komplekse former og presisjonsdeler.

Med sine gode mekaniske egenskaper og motstandsdyktighet mot korrosjon og slitasje, fortsetter polyoxymethylen å være et populært valg for ingeniører og designere som trenger pålitelige materialer til krevende bruksområder.

Betegnelse:     POM
Kjemisk navn: Polyoxymethylen
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
POM leveres i to kvaliteter, POM-C (copolymer), som er den vanligste, og POM-H (homopolymer).
Materialet har meget gode mekaniske egenskaper, og benyttes mest som tekniske maskinerte detaljer.

Bearbeiding   
POM finnes i halvfabrikata som plater, bolt og emnesrør.
Materialet har meget gode maskineringsegenskaper, men egner seg ikke til termoforming.
Begrenset limbarhet.

Bruksområder 
Maskinerte tekniske detaljer: Lagre, foringer, glideplater, styreskinner,
tannhjul, håndtak, finmekaniske detaljer osv.

Spesielt   
Lite fuktopptak, dimensjonsstabilt.
Sort og hvit er standard. Andre farger kan leveres på forespørsel.
Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,41
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 65
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 Uten brudd
E-modul DIN 53457 N/mm2 3000
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 04.feb
Brukstemperatur, varig °C .-40/+90
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,09
Brennbarhet UL 94 HB

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.