Akrylnitril-butadienstyren, ofte forkortet til ABS, er en mye brukt termoplast kjent for sin styrke, slagfasthet og formbarhet. Materialet er en kopolymer laget av akrylnitril, butadien og styren, som sammen gir det en balansert kombinasjon av stivhet, holdbarhet og fleksibilitet. ABS brukes i et bredt spekter av produkter, fra bilkomponenter og elektronikk til leketøy som LEGO-klosser og husholdningsapparater. Dets evne til å bli lett støpt og bearbeidet, sammen med gode overflateegenskaper, gjør ABS til et ideelt materialvalg for mange industrielle og kommersielle bruksområder.

Betegnelse:      ABS
Kjemisk navn:  Akrylnitril-butadienstyren
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
ABS er en termoplast med god balanse mellom fysiske og kjemiske egenskaper.
Slagstyrke og aldringsbestandighet er særlig god.

Bearbeiding   
ABS finnes i halvfabrikata som plater og bolt. Bearbeidingsegenskapene er gode,
og materialet lar seg sveise, lime og termoforme.

Bruksområder 
Vakuumformede deler; deksler, bade- og dusjkar, skibokser, tog-, buss-, fly-
og bilinteriør, transportkasser og kofferter m.v.

Spesielt   
Mange typer, ekstra slagfasthet i kulde, UV-bestandig, utallige fargemuligheter.
Miljøvennlig, enkelt å regenere. Mange overflater, narvet, forskjellige mønstre, slett metalliclook, med akrylsjikt (blank og god slitestyrke).
Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,06
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 33-45
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 Uten brudd
E-modul DIN 53457 N/mm2 1900-2300
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 35-55
Brukstemperatur, varig °C .-40/+85
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,08
Brennbarhet UL 94 HB

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.