Polyvinylidenfluorid, ofte forkortet til PVDF, er en høyt verdsatt plastpolymer kjent for sine fremragende kjemiske resistens- og termiske egenskaper. Dette materialet er svært motstandsdyktig mot korrosjon, UV-stråling og høye temperaturer, noe som gjør det ideelt for bruk i krevende miljøer. PVDF brukes i en rekke applikasjoner, inkludert kjemikalietanker, rørsystemer, elektriske kabler og membraner for vannbehandling. I tillegg har det gode mekaniske egenskaper og er enkelt å bearbeide, noe som gjør det til et foretrukket valg i både industriell og teknologisk sammenheng.

Betegnelse:     PVDF
Kjemisk navn: Polyvinylidenfluorid
Type:         Termoplast

Generell beskrivelse
Marerialet har meget gode mekaniske egenskaper og tåler høy temperatur (til 150 °C). I tillegg har det fremragende kjemikaliebestandighet og god UV-bestandighet

Bearbeiding   
PVDF finnes i halvfabrikata som plater, bolt, emnesrør og rør/rørdeler.
Materialet har gode maskineringsegenskaper, og kan termoformes og sveises

Bruksområder 
Maskinerte mekaniske deler som blir utsatt for store belastninger både når det gjelder mekaniske-, kjemiske- og/eller temperaturbelastninger. Tanker og røropplegg i kjemisk industri

Spesielt   
Temperaturbestandighet kombinert med mekanisk styrke og kjemisk bestandighet.
Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER NORM ENHET VERDI
Egenvekt DIN 53479 g/cm3 1,78
Strekkfasthet DIN 53455 N/mm2 55
Slagfasthet v/23°C DIN 53453 KJ/m2 Uten brudd
E-modul DIN 53457 N/mm2 2000
Forlengelse v/brudd DIN 53455 % 20
Brukstemperatur, varig °C .-50/+150
Temperaturutvidelse ASTM D 896 mm/m/°C 0,12
Brennbarhet UL 94 V0

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.