Detta är ingressen

Detta är ingressen

Vår hjemmeside har fått nytt design og er gjort mer oversiktlig, slik at det skal være enkelt for deg å finne det du søker etter.

Danske SP Group som gjennom sitt datterselskap Gibo Plast AS har kjøpt 100% av aksjene i Plexx AS, her inngår også datterselskapet Opido Plast AB