Sprøytestøping

,

 

Sprøytestøping er en produksjonsteknologi/metode for produksjon av produkter i termoplast. Det finnes mange bruksområder, f.eks. egner det seg godt for produksjon av artikler med komplisert geometri, og ved større produksjonsserier.

I en sprøytestøpemaskin blir plastgranulat smeltet og bearbeidet av et stempel i en sylinder. Stempelet presser en tilmålt mengde materiale inn i en avkjølt form. Etter at den innsprøytede plasten har kjølnet og blitt hard, åpnes formen og delen tas ut.

Sprøytestøpte produkter spenner fra bildeler, mobiltelefoner, emballasje og møbler, til lamper, elektriske installasjoner, medisinsk utstyr og sportsartikler etc.

Et vidt spekter av materialer brukes til sprøytestøping. Alt fra rimelige volumplaster som polyetylen, polypropylen, og polystyren, via mer høyverdige materialer som polyamid og polykarbonat, til dyrere spesialmaterialer som f.eks. PEEK.

Historien om sprøytestøping

Prosessen med sprøytestøping av plast ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, og den første støpemaskinen ble patentert i 1872 av Hayate og broren Isaiah. Selv om denne maskinen kan virke veldig enkel etter dagens standard, banet den vei for en utrolig vekst i plastindustrien. Grunnleggende gjenstander som kammer og knapper kunne nå støpes av plast og masseproduseres med utrolig effektivitet.

På 1940-tallet skapte andre verdenskrig en massiv etterspørsel etter billige, masseproduserte produkter. Og i 1946 bygde James Watson Hendry, en amerikansk oppfinner, en mer moderne sprøytestøpemaskin, som tillot mer presis kontroll av injeksjonshastigheten og kvaliteten på produktene som ble produsert. Denne maskinen kunne også blande materialer før injeksjon. Dermed kunne farget eller resirkulert plast blandes grundig og injiseres i rene stoffer.

Bilde over: pinterest.com

I 1951 utviklet USA den første skrueinjeksjonsmaskinen, og denne enheten er fortsatt i bruk i dag.

På 1970-tallet utviklet Hendry, som omtalt ovenfor, den første gassassisterte sprøytestøpeprosessen. Den tillot at komplekse, hule produkter raskt ble avkjølt. Dette forbedret fleksibiliteten drastisk – både med tanke på design og styrke, i tillegg til at produksjonstid, kostnad, vekt og avfall ble redusert.

Fremgangen til sprøytestøpingsteknologien, kombinert med bruken av datamaskiner, betyr at prosessen nå brukes til å produsere deler i nesten alle bransjer – inkludert høyteknologi, bilindustri, flyindustri, våpenindustri, forbrukerelektronikk og husholdningsapparater.

I løpet av 150 år har sprøytestøpingsprosessen utviklet seg, særlig med tanke på store endringer i maskiner og datateknologi. Dette har bedret prosessene, noe som igjen har bidratt til økt effektivitet og reduksjon av produksjonskostnadene.

Sprøytestøping med Plexx og SP Group-selskapene

Vi har i våre selskaper lang og bred erfaring med sprøytestøping, og har over 500 maskiner i vår maskinpark – med lokkekraft på 25 til 1800 tonn. Vi kan levere detaljer fra 1 til ca. 2000 gram. Våre fabrikker er fordelt over 3 kontinenter og 12 land, med hovedtyngden i Europa. Materialtyper som brukes hos oss er f.eks. POM, PE, PP, ABS, PS, PC, PMMA, samt andre mer komplekse spesialmaterialer som PEEK og fiberforsterkede materialer.

Vi kommer gjerne med tips og råd rundt hvilke materialer det er mest hensiktsmessig å bruke til deres respektive prosjekter. Vi er konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringstid, og vi bistår gjerne også i prosessen med å lage verktøy. Vi samarbeider med dyktige verktøysprodusenter i Asia og Europa.

Vi gleder oss til nye spennende prosjekter!