SP Group med nytt rekordregnskap

«SP Groups omsetning i de tre første kvartalene i 2022 var på 2,008 milliarder danske kroner, noe som tilsvarer en økning på 9,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette kan 48,1 millioner kroner henføres til oppkjøp av selskaper.»

Les hele artikkelen på Plastforum sine nettsider.