Plexx AS har fått nye eiere

Danske SP Group som gjennom sitt datterselskap Gibo Plast AS har kjøpt 100% av aksjene i Plexx AS, her inngår også datterselskapet Opido Plast AB. Dette fører til at vi blir en av nord Europas største innen blant annet vakuumforming. Med dette eierskapet vil vi også kunne tilby et enda bredere spekter av produkter og tjenester til våre kunder.

Vi ser frem til et forsatt godt samarbeid med alle våre kunder og samarbeidspartnere.